Marion Daghan-Malenky

Rodové vzorce Materstvo a veci s ním súvisiace

Rodové vzorce

Materstvo a veci s ním súvisiace

Motto: Miluj blížneho svojho ako seba samého.

Čo je materinská láska:

Častokrát sa pri svojej práci stretávam s ľudskými problémami, ktoré sú naozaj veľmi závažné a títo ľudia sa doslova nemôžu pohnúť z miesta a žijú vo svojom vlastnom zúfalstve. Dlho, predlho, roky a nevedia, kde ich problém začína a ani to, ako ho vyriešiť, lebo vlastne nevedia ČO treba hľadať – v čom to všetko spočíva. Keď sa časom lepšie spoznáme, zas a znova mi doslova ako „huby po daždi" vyrastajú tie isté vzorce správania sa, a všetko neustále ukazuje na problematický vzťah človeka k svojej matke. Áno, hovorí sa: „Začíname od Adama – tak ako aj abeceda sa začína písmenom „A"." Tu je tým Adamom matka.

Poďme pekne po poriadku. Objasnime si, čo je materinská láska a akou by taká prirodzená – zdravá láska mala byť. Matka je po narodení dieťatka jeho kotvou – niekým, kto ho sprevádza od prvého dychu, od prvého svetla jeho dní. S láskou nekonečne trpezlivou, nezištnou a nebojácnou. Správna matka dáva, dáva a dáva. Pomáha dieťatku objavovať svet, kŕmi ho, udržuje ho v čistote. Neskôr sprevádza jeho prvé kroky a teší sa z pokrokov. Tiež koriguje jeho správanie a smeruje ho k pozitívnemu správaniu sa a dbá, aby jeho činnosť nebola deštrukčná v žiadnom ohľade. Mám na mysli nielen hmotnú stránku vecí, ale aj komunikáciu s inými ľuďmi. V zmysle rozlišovania prístupu k seberovným – vrstovníkom, ale i úcty k starším osobám, alebo tzv. autoritám (otec, starí rodičia, učitelia, lekári, atd.). Patrí sem aj láska k prírode – rastlinnej a živočíšnej. Pri tom všetkom niekedy matka má vysvetľovať, a niekedy len vykonať jednoduchý skutok, ktorý dieťaťu dá zreteľný signál v zmysle: „Tak toto teda NIE!"

Rodové vzorce

Foto © Georgijevic http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ak rozprávame o takejto láske, hovoríme vlastne o najvyššom stupni LÁSKY vôbec. Pri takejto láske prestáva platiť zákon karmy v zmysle odplaty za nevyriešené skutky, ktoré zničili človeka až tak, že sa zrodil znovu a stretáva sa so svojim dlžníkom, aby si to medzi sebou vyrovnali. Materinská láska je v tomto ohľade ČISTÁ a netreba nič vyrovnávať. Hovoríme tu stále o zdravej – vyspelej – matke, so správnym prístupom k dieťatku, svojmu potomkovi.

V tomto zdravom vzťahu nie je čo pokaziť, a nedá sa prestať milovať jeden druhého. Rovnako ako sa nedá prestať byť niekoho matkou, alebo potomkom. Je to raz a prevždy tak. Keď sa raz žena stane matkou, už nikdy ňou neprestane byť. Nie je to tak ako pri iných druhoch vzťahov (milenci, priatelia), kedy v istom čase po naplnení karmy, sa cesty dvojíc rozchádzajú.


Ľudský osud:

Všetci vieme, že ľudské mláďa – dieťa – je úplne odlišné od iných živočíšnych druhov. Obdobie starostlivosti o bezbranného potomka je najdlhšie. Trvá celých sedem rokov, kým sa ako-tak osamostatní. To je obdobie začiatku školskej dochádzky. Aj v tomto čase, hoci už spojenie s matkou nie je také intenzívne, sa ďalej odovzdávajú deťom tzv. rodové informácie. Všetko prebieha akosi inak – na skrytej úrovni – v podvedomí. A o to silnejšie a intenzívnejšie sa to do mladej bytosti zapisuje. Veď uvedomme si, že podvedomá myseľ predstavuje 70-80% z celej našej mysle. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa jednalo o správne a zdravé informácie. Vlastne ten mechanizmus je geniálne vymyslený. Ale nepočítalo sa s ľudskou podstatou... 🙂 A vôbec nič tu v tomto svete nie je ideálne. Akokoľvek by človek chcel, nachádza sa pod vplyvom celkového diania a prirodzene... reaguje. V dôsledku toho je odovzdávané posolstvo niekedy viac – niekedy menej – pokrivené.

Matka má teda voči svojmu dieťaťu veľký záväzok. Viesť ho k tzv. socializácii – začleneniu sa do spoločnosti. Dávať svojim potomkom „návody“ ako sa správať. Nie každý si uvedomuje, ako veľmi je dôležité naučiť človiečika robiť toto správne a už vôbec nie koľko je v tomto procese skrytých „nášľapných mín“, ktoré pod človekom neskôr (po rokoch i desaťročiach) vybuchujú a zasahujú ho hlavne na jemnej úrovni – v oblasti citov. Ako veľmi svojrázne jedinec reaguje aj na štandardnú situáciu, a až tak – že veľakrát je sám prekvapený svojou reakciou. Natoľko, že zodpovedne prehlási: „Nepoznám sa!“

NIKOHO v tom kolotoči diania nenapadne, kde je príčina – a tá je už na „hony" vzdialená od pôvodcu i od času, kedy sa to všetko začalo. Vráťme sa k Adamovi – či Eve – k MATKE. Aj ona získala svoje pokrivené vzorce od svojej matky, a ďalej ich odovzdáva svojim deťom. Štandardne sa nedeje nič mimoriadne. Štafetový kolík sa odovzdáva ďalej. Málokto to rieši. Pritom je to pomerne jednoduché. Dá sa to nazvať UVEDOMENIE.

Dnes žijeme dobu, ktorá je úplne INÁ než bola doteraz. Charakterizovala by som ju ako JEMNÚ DOBU. Pod jej vplyvom sa ľudia „zobúdzajú", začínajú pociťovať istý vnútorný nepokoj, ktorý ich vedie k hľadaniu. Hľadaniu podstaty bytia a svojho zrodenia v zmysle: „Prečo som tu, čo tu mám urobiť, čo je mojou úlohou?" Ak je človek na svojej životnej ceste skúšaný osudom primerane tvrdým spôsobom, začína hľadať, ako sa zo šlamastiky dostať VON. Východisko je jedno, ciest k cieľu je neobmedzene veľa. Nazýva sa to DUCHOVNÝ ROZVOJ. Obecne povedané, rozvíjať sa môže každý, a určite človeku napadne ono zaužívané: „Ak je žiak pripravený – učiteľ sa nájde." Najdôležitejším predpokladom pre úspech je slovo „CHCEM". Ak chcem, môžem postupne toho zmeniť veľmi veľa. Ide o to, že najľahšie a súčasne najúčinnejšie je možné zmeniť SEBA. Svoj postoj k sebe, a tým dať do podvedomia svojim potomkom signál – správu, že sa veľa vecí dá robiť INAK.

Tu niekde je miesto, kde sa dá preťať onen bludný kruh NEVEDOMIA. Tu môže žena – matka – pôsobiť na vedomej úrovni – zmeneným INÝM prístupom k sebe samej. Najprv si musí uvedomiť kritické miesta svojho správania. To však nestačí. Odmietnuť čo bolo, je málo. Treba tú zmenu na sebe UROBIŤ!

Spôsobov je veľa, a nie každá žena – matka – dokáže sama zapracovať na sebe. Z mnohých dôvodov. Najčastejším je jej vnútorné presvedčenie, že je už NESKORO začínať. V pokročilom veku to je naozaj tvrdý oriešok. „Starého psa novým kúskom nenaučíš." 🙂 Chýba vnútorná sila, odvaha, presvedčenie a mnoho sto iných dôvodov... Tu je však predsa len jedna z možností, hoci sa to nezdá. DCÉRA a SYN. Je jedno, či ste jedným alebo druhým. Ide o ochotu a odvahu ZAČAŤ. ČÍM? Niečím veľmi jednoduchým: ODPUSTENÍM. Je to jeden z najväčších funkčných nástrojov energie LÁSKA. Cez lásku sa človeče dokážeš zmeniť ty sám a následne aj svoju matku. A nielen ju, ale celé nasledovné GENERÁCIE.


Zmenená paradigma:

Ak sa zapojí do hry láska a odpustenie, ZRUŠÍ sa prenášanie nesprávnych vzorcov. To je zásadná zmena a má VPLYV na budúcnosť ľudstva. Pretože každé dieťa je budúcnosťou civilizácie a je tu základ pre správny vývoj celého Vesmíru. Zámer tu je, treba účastníkov na vykonávanie toho, čo treba robiť.

Opäť sa vráťme k problémom človeka, ktorý je zranený, a pritom nezahojený, čo mu spôsobuje problémy vo vzťahoch. Na všetkých úrovniach. Takýto sa chce – túži – vyslobodiť z toho jarma, ktoré ho zviera. Kto by nechcel?! Čo s tým? Jednoducho sa treba sústrediť na seba. Nájsť si pre seba dostatočné množstvo častu a značnú mieru tolerancie k sebe. A potom trpezlivo hľadať vo svojom vnútri, na čo vlastne tak neprimerane reagujem. Dovoliť si zájsť do minulosti – k svojim spomienkam. K tým najrannejším, ktoré si pamätáme z detstva. Preskúmať, ako to súvisí priamo s tým, čo sme teraz zacítili. Buďte bez obáv, ono sa to naozaj všetko vynorí. Veľmi dobrým časom, kedy sa to skúmanie dá robiť, je meditácia.

Jej pokoj je naklonený k dotyku s Dušou. Veľmi dobrým nástrojom na liečenie bolesti duše je používanie techniky Ho'pono-pono. A treba ešte kus vnútornej sily na to, aby sa tento očistný proces mohol diať.

Pretože to je naozaj bolestné. Čo však je dôležité je dať si priestor na to, aby tá bolesť zo mňa vyšla. Uvoľniť sa tak, že prídu slzy. Sú sprievodcom utrpenia a paradoxne aj liečia. Liečia oné zranenia duše, o ktoré ide. Tu je presne to miesto a čas, kedy je dôležité odpustiť. Nebuďte prekvapení z toho, koho tu stretnete. Dosť prekvapujúce je, že to je „moja mama“! Nesúďme ju, nie je to namieste! Odpustime jej cez Ho'pono-pono. Veď slová: „Milujem ťa. Ospravedlňujem sa ti. Prosím, odpusť mi! Ďakujem ti!“, sú také hojivé a tak napĺňajúce láskou našu vyprahnutú dušu. Ono je to naozaj ťažké a zdĺhavé – takého liečenie svojej duše. Ak ale dáte tomu čas a priestor, efekt sa dostaví. Aj keď sa to môže zdať neuveriteľné, aj tvrdý a neprístupný rodič (mama, či otec) sa nakoniec ZMENÍ. Prestane robiť tie svoje „kúsky" proti vám. A o to ide. Lebo prichádza vytúžená úľava a všetko začne byť INÉ. 🙂

Výsledkok je úžasný najmä po tom, ak sa prestaneme hrať na to, čím nie sme a čestne si priznáme, čo nás teší a napĺňa naše životy radosťou a šťastím. Vtedy zistíme, že sme pokročili o riadny kus cesty vpred. Nie je dôležité podobať sa ostatným. Dôležité je byť sám sebou. Každý z nás je dôležitý! Všetky pochybnosti nabok!

Vyskúšajte si jednoduché meditačné techniky.

Potrebujete pomoc alebo máte problém? Kontaktujte nás TU!

Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania.

Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Kľúč Logo