Marion Daghan-Malenky

Pavol Malenký Mág, matematik a hudobník

Pavol Malenký

Daghan-Malenky s.r.o.

Pavol Malenký sa narodil na Slovensku, v oblasti Vysokých Tatier. Už vo svojich 15 rokoch začal cvičiť jogu, venoval sa meditáciám a zaoberal sa s mystikou. Po absolvovaní strednej školy vyštudoval matematiku a šport na Univerzite Komenského v Bratislave. Po vojenskej službe prišiel do Mníchova a pracoval tam ako programový vývojár, a neskôr ako account manažér v zaisťovni pre Munich Re.

Pavol Malenký je voodoo kňaz, ktorý bol vysvätený za voodoo kňaza u voodoo majstra Buschida. Pavol Malenký začal zvyšovať a rozširovať svoje psychické schopnosti prostredníctvom dychových techník a meditácií. Vyvinul unikátnu teóriu, pomocou ktorej je možné rozvíjať magické schopnosti prostredníctvom špeciálnych cvičení, prácou na svojej vlastnej energií a prostredníctvom špecifických poznatkov. Túto teóriu potvrdzujú aj žiaci Marion Daghan-Malenky, ktorí ňou dosiahli úspech a ďalej ju rozvíjajú.

Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký vyvinuli spoločne jedinečný magický pracovný model, v ktorom sú zahrnuté všetky svetové náboženstvá a všetky ostatné magické systémy. Tento model bol zostavený na základe astrálnych ciest, informácií a etických paralel, z celého sveta. A na tomto magickom pracovnom modeli sa neustále ďalej pracuje. Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký sa nám snažia ukázať, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by ľudia mali medzi sebou bojovať kvôli náboženským a magickým presvedčeniam. Všetky svetové náboženstvá pochádzajú z jedného zdroja a majú spoločný pôvod. Všetky tieto systémy sa navzájom výborne dopĺňajú a môžeme sa z týchto rôznych pohľadov a kultúr len poučiť.
Pavol Malenký

Pavol Malenký

Detstvo a mladosť

Otec Pavla Malenkýho sa už počas komunizmu zaujímal o mágiu a mystiku. Avšak rodina Pavla Malenkýho patrila medzi disidentov, (Disident: človek, ktorý je odporcom politického režimu a aktívne a nenásilne proti nemu bojuje), preto otec Pavla Malenkýho nemohol získať žiadne vzdelanie, navštevovať školu alebo univerzitu, a tým pádom nemohol získať ani žiadnu dobrú prácu. Zo zúfalstva bol otec Pavla Malenkýho závislý na alkohole, a tak veľmi skoro (vo veku 45 rokov) zomrel. Na jednej strane čítal veľa kníh o mysticizme, ktoré mali doma, na druhej strane to bol práve stres kvôli alkoholizmu a agresivite jeho otca, ktoré Pavla Malenkýho prinútili zaoberať sa život po živote s mágiou a jogou.

Už vo svojich 15 rokoch začal pravidelne cvičiť jogu, naučil sa meditovať, a tiež čítal duchovnú literatúru. Nielen Biblia, ale aj posvätné spisy hinduizmu a budhizmu ho postupne priviedli k tomu, že už ako 20 ročný si spomenul na niektoré svoje minulé životy. Taktiež predpovedal smrť svojho otca, a po smrti bol Pavol Malenký ešte niekoľko mesiacov v kontakte so svojím zosnulým otcom a mohol tak povedať svojej matke niektoré dôležité správy z druhého sveta.

Po absolvovaní gymnázia a po úspešnej maturite v Poprade, študoval Pavol Malenký ďalej telesnú výchovu a matematiku na Univerzite Komenského v Bratislave.
Po skončení vojenskej služby sa Pavol Malenký chcel ešte naučiť po nemecky. Keďže už hovoril dobre po rusky a anglicky, tak sa rozhodol odísť na nejaký čas do Nemecka, aby sa naučil a zdokonalil sa v nemeckom jazyku. 7 rokov žil v Mníchove, kde krátky čas aj pracoval ako programový vývojár v poisťovníctve a neskôr ako account manažér v jednej zaisťovni v Mníchove. Bol zodpovedný za klientov v oblasti životného poistenia vo východnej Európe, kde mal na starosti Rusko, Kazachstan a Ukrajinu.

Keďže obchod s Ruskom sa vtedy rýchlo rozvíjal a rástol, tak firma Munich Re sa rozhodla otvoriť v Moskve svoju pobočku, v ktorej Pavol Malenký pracoval ako senior account manažér. Pavol Malenký žil potom 2,5 roka v Moskve a zastupoval túto spoločnosť. Krátko pred odchodom do Moskvy spoznal Pavol Malenký svoju manželku zo svojho minulého života, Marion Daghan-Malenky. V tomto čase ho tiež kontaktoval jeho voodoo majster Buschido, u ktorého bol prostredníctvom ďalších iniciačných obradov vysvätený za voodoo kňaza. Majster Buschido mu kládol na srdce, že musí odísť zo svojej práce v zaisťovni a má sa naplno venovať iba mágii a hudbe. Od roku 2008 sa Pavol Malenký zaoberá výlučne už len mágiou a mystikou.
Od 3. ročníka už nebýval v študentskom domove, ale v jogovom ashrame s ďalšími mladými ľuďmi. V ashrame sa pravidelne konali každodenné meditácie, a to ráno o 5-tej a večer o 20-tej zase večerné meditácie, rovnako tak boli naplánované aj pravidelné púdže (puja, každodenný obrad uctievania). Tam sa Pavol Malenký spoznal s mnohými ďalšími ľuďmi, ktorí sa tiež vydali na duchovnú cestu. Dôkladne sa oboznámil s hinduistickou a budhistickou mystikou a pomaly zdokonaľoval aj svoje schopnosti astrálne cestovať. Už čoskoro zistil, že dokáže čítať myšlienky druhým ľuďom.

Pavol Malenký napísal na konci štúdia aj diplomovú prácu na tému "Joga a meditácia - vplyv na organizmus človeka", v ktorej skúmal to, ako sa pravidelné meditácie odrážajú napríklad na rýchlosti zotavenia sa športovcov po tréningu. Jeho diplomová práca bola ohodnotená najlepšími známkami a bola uznaná aj duchovnými "pochybovačmi", ktorí ju považovali za úplne výnimočnú.

Po úspešnom absolvovaní univerzity strávil Pavol Malenký jeden rok na vojne, kde naďalej meditoval a pracoval na svojich schopnostiach. Bol príslušníkom výsadkového vojska a armáda mu vďaka jeho mimoriadnym schopnostiam ponúkla, aby tam zostal ako dôstojník. Pavol Malenký sa však rozhodol inak.

Biela mágia - služby

Naše metódy sa zakladajú na jedinečnom spojení rituálov bielej mágie a techník voodoo, ktoré vychádzajú z rôznych kultúr a z našich viac ako 30- ročných skúseností.

Nie je vaša láska šťastná a vy neviete, ako ďalej? Alebo ste prišli do kontaktu s niečím, čo nedokážete sami zvládnuť: „prekliatie, démoni, porobenie“? Možno by ste potrebovali nahliadnuť do budúcnosti alebo pomôcť odpovedať na niektoré otázky? U nás ste na správnej adrese!

Pavol Malenký

Jednota náboženstva

Samozrejme, že v každom náboženstve a v pohľade na svet existujú aj fanatici a fanatické alebo vražedné pohľady, ktoré ale boli do takýchto systémov neskôr implementované preto, aby tieto konkrétne systémy alebo náboženstvá využívali pre mocenské boje.

Tak sa v priebehu času v každom náboženstve alebo v magickom systéme stalo to, že došlo k cenzúre a prepisom.
Mágia je životný štýl! Je to životný postoj a prístup, ako sa vysporiadať s problémami a výzvami života. Nemôžete vykonávať mágiu iba 8 hodín denne a potom konať a myslieť inak! Buď ju človek vykonáva neustále, a je adeptom alebo mágom, alebo výsledky vychádzajúce z týchto magických operácií sú slabšie a nedostatočné!
Všetky ľudské bytosti, zvieratá a rastliny môžu a musia žiť na tejto planéte v harmónii a dokonalej symbióze. Technika by nám len mala pomáhať chrániť prírodu a nie ju naopak ničiť. Keď budeme ničiť prírodu, rastliny a zvieratá, zomrieme aj my. Preto sa Marion Daghan-Malenky a Pavol Malenký nás snažia naučiť takému spôsobu života, v ktorom je najvyššou prioritou váženie si a ochrana prírody.
Každý človek je mágom. Aby mohol rozvíjať svoje schopnosti, musí každý adept najskôr spoznať seba samého ako dušu a musí vedieť ovládať svoje myšlienky a pocity.
Pavol Malenký

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Kľúč Logo