Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky Blog

Odpustenie a láska

© IstockPhoto.com hypergon / pmalenky

Odpustenie Marion Daghan-Malenky

Teraz si povieme niečo viac o tejto téme, čo je to odpustenie? Môžeme uviesť jeden príklad:

Blízky človek vás neustále klamal a ranil, ba dokonca vás aj ponižoval, takémuto človeku nemôžete a nechcete odpustiť. Spôsobuje vám to nevysloviteľnú bolesť a pri každej príležitosti na to myslíte. Myšlienka na to vás ovláda. Táto záležitosť vás pripravuje o spánok, uberá vám energiu, a vy sa cítite prázdny a osamotení.

Zamyslite sa najskôr nad tým, ako k tomuto incidentu vôbec došlo, dopomohli ste si k tomu možno nevedomky aj sami? Prejdite si v pokoji celú situáciu ešte raz, a porozprávajte sa o tom, pokojne a bez výčitiek. Povedzte tiež tejto osobe, ako veľa pre vás znamená a ako veľmi vám ublížila. Podajte jej pri tomto rozhovore ruku (symbolické gesto). Ak ju prijme, odpustite jej a už sa o tejto téme nikdy viac nerozprávajte. Práve ste jej dali novú šancu.

Alebo:
Násilím druhého človeka ste utrpeli obrovskú ľudskú stratu. Voči tomuto človeku cítite bezhraničnú zlosť, a dokonca mu želáte aj smrť. Má zažiť rovnaké utrpenie ako človek, ktorého ste stratili.
Dokonca aj táto myšlienka a táto bolesť vás neustále ovláda. Nemôžete zabudnúť. Myšlienka na to vás poháňa dopredu, oslabuje vás a odoberá vám vašu energiu. Ale na tomto svete sa len málokedy dočkáte spravodlivosti. A prečo nie? Prečo to Boh dovolí?

Ale verte mi, že Boh nenesie vinu za hrozné veci, ktoré si spôsobujú ľudia. Vinu nesie len človek, ktorý od vás odtrhol milovanú osobu, teraz ovláda vaše myšlienky a váš ďalší život. Boh ho nemôže súdiť, pokiaľ má nad vami kontrolu. Musíte od neho upustiť a prenechať mu ho. Aj keď to znie pre vás paradoxne, musíte mu odpustiť, hovoríme tu ale len o odpustení, nie o zabudnutí! V tomto momente ho začne súdiť Boh, a môžete si byť istí, že pôjde o spravodlivejší rozsudok, než aký by dostal tu na tomto svete. Nech je to už akokoľvek ťažké, myslite na túto skutočnosť.

Zoberme si ako príklad Ježiša. On bol ukrižovaný pre nič a za nič. Bol to svätec, mág, čistá duša. Keď ho ľudia pribili na kríž, modlil sa: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!". Áno, títo ľudia naozaj nechápali, čoho sa dopustili. Boli rovnako slepí a hlúpi ako milióny ďalších dnešných ľudí! Avšak Boh daroval Ježišovi nielen život, ale aj večný život! A tým druhým spravodlivý trest! Nielen v tomto, ale aj v budúcom živote!!! A ako si môžeme byť istí, že život po smrti skutočne existuje? Existujú minulé a predchádzajúce životy? Ako môžete zistiť, čím ste boli v minulých životoch, o tom budem písať už čoskoro...

Vaša Marion Daghan-Malenky