Marion Daghan-Malenky

Marion Daghan-Malenky Blog

Sen adeptky mágie

Sen adeptky mágie

Jednej noci po tom, čo na ňu jej majster nakričal, sa adeptke mágie prisnil nasledujúci sen s hlbším významom.

V sne sa ocitla v neznámom priestore a okolo nej boli viacerí ľudia. Sedela na stoličke za stolom a oproti nej sedela jedna žena s vážnym výrazom na tvári. Okolo stola stáli ďalší ľudia. Adeptka mágie mala pocit, že je to Vyššia rada. Poradný orgán, ktorý rozhoduje o tom, kde a kedy sa daná duša narodí, a akými skúškami má v danom živote prejsť. Bol tam aj Buschido (majster Pavla a Marion), ktorý celú situáciu pozoroval. Uvedomovala si a videla samu seba ako sedí na stoličke a pozerá sa okolo seba. Zo všetkých ľudí vnímala najvýraznejšie ženu sediacu oproti nej, ktorá s ňou mimozmyslovo komunikovala v mene všetkých ostatných prítomných. Táto žena jej pripomenula to, čo táto duša - adeptka mágie pred svojím narodením sama chcela, ako chcela pomáhať ľuďom, pracovať na sebe, venovať sa mágii, stretnúť sa so svojimi majstrami a pomáhať im… Potom sa jej žena spýtala: „A toto, čo tu teraz ukazuješ, to je čo? To je to, čo si sľúbila?“ Adeptka mágie iba ticho sedela a počúvala. Na svoju obranu nepovedala nič, pretože vedela, že to všetko je pravda a veľmi sa za seba hanbila. Cítila sa previnilo a bolo jej to všetko veľmi ľúto. Spomenula si na to, čo chcela a sľúbila pred svojím narodením. Zo sna sa adeptka mágie prebudila na Marionin hlas, ktorá jej vážnym hlasom trikrát zopakovala: „Daghan-Malenky! Daghan-Malenky! Daghan-Malenky!“

Tento sen bol pre ňu pripomenutím toho, čo adeptka mágie sama chcela pred svojím narodením a zároveň výstrahou, že ak určité veci nezmení a nezačne na sebe viac pracovať, tak o tieto veci, ktoré jej boli umožnené, môže prísť. Vtedy si adeptka mágie uvedomila veľa vecí, začala na sebe pracovať oveľa intenzívnejšie, získala nové pohľady na rôzne situácie a dnes sa teší z toho, že jej majster s ňou začína byť spokojný a teší sa spolu s ňou z každého jej pokroku.

Foto © sdominick http://www.istockphoto.com I pmalenky